گفتگوی زنده مسئول بسیج عشایری کشور با رادیو ایران/ صوت

س., 11/28/2017 - 10:37
گفتگوی زنده مسئول بسیج عشایری کشور با رادیو ایران/ صوت
 گفتگوی زنده مسئول بسیج عشایری کشور با رادیو ایران/ صوت

لزوم توجه دولتمردان به جامعه عشایری/ عشایر جامعه ای مولد و پویا