رسیدگی به عشایر هزینه نیست بلکه سرمایه گزاریست+فایل صوتی

ش., 11/30/2019 - 13:49
رسیدگی به عشایر هزینه نیست بلکه سرمایه گزاریست+فایل صوتی