رسیدگی به عشایر هزینه نیست بلکه سرمایه گزاریست+فایل صوتی

ش, 09/09/1398 - 13:49
رسیدگی به عشایر هزینه نیست بلکه سرمایه گزاریست+فایل صوتی