۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - ۱۰:۰۱
جلسه هماهنگی و پشتیبانی اردوهای طرح هجرت ۳ با مشارکت بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش اصلاندوز برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - ۱۰:۰۱
جلسه هماهنگی و پشتیبانی اردوهای طرح هجرت ۳ با مشارکت بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش اصلاندوز برگزار شد.
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ - ۲۰:۵۸
بسیج عشایری کرمانشاه/
بسیج عشایر: نشست بصیرتی با موضوع استکبارستیزی و آسیب های ماهواره در حوزه حضرت فاطمه (س) بخش سرفیروزآباد استان کرمانشاه برگزار شد.
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ - ۱۰:۵۶
ناحیه عشایری کرمانشاه
بسیج عشایر: نشست روشنگری با موضوع مبارزه با ماهواره وآسیبهای آن در پایگاه مائده حوزه بسیج خواهران الزهراء(س) ناحیه عشایری برگزارشد
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۷:۴۹
بسیج عشایری کرمانشاه/
بسیج عشایر: نشست روشنگری با موضوع مبارزه با ماهواره وآسیبهای آن در پایگاه مائده حوزه بسیج خواهران الزهراء(س) ناحیه عشایری برگزارشد
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۳:۳۲
حوزه خواهران ناحیه عشایری کرمانشاه
بسیج عشایر: نشست روشنگری با موضوع مبارزه با ماهواره وآسیبهای آن در پایگاه مائده حوزه بسیج خواهران الزهراء(س) ناحیه عشایری برگزارشد
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۳:۱۴
ناحیه عشایری کرمانشاه
بسیج عشایر: نشست روشنگری با موضوع مبارزه با ماهواره وآسیبهای آن در پایگاه مائده حوزه بسیج خواهران الزهراء(س) ناحیه عشایری برگزارشد
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۲:۲۲
ناحیه عشایری کرمانشاه
بسیج عشایر: نشست روشنگری با موضوع مبارزه با ماهواره وآسیبهای آن در پایگاه مائده حوزه بسیج خواهران الزهراء(س) برگزارشد
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ - ۱۸:۲۴
جانشین سپاه عشایر فارس عنوان کرد:
بسیج عشایر: امروز دشمن با ورود به حوزه رسانه مانند شبکه های مجازی و ماهواره ها ترفند خود را با یادگیری مشاهده ای برای فروپاشی خانواده ها به کار گرفته است.
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ - ۱۰:۲۲
بسیج عشایر لرستان/
بسیج عشایر: طرح جمع آوری گیرنده های ماهواره (دجالواره) با مشارکت داوطلبانه مردم به همت شورای عالی و سران و معتمدین عشایر استان لرستان به اجرا درآمد.
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ - ۲۰:۱۸
بسیج عشایر کرمانشاه/
بسیج عشایر: نشست روشنگری، به همت حوزه مقاومت بسیج خواهران الزهرا(س) ناحیه عشایری کرمانشاه در روستای شمه سفید از توابع استان کرمانشاه برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ - ۱۴:۰۹
ماهواره یک وسیله ارتباطی و دستگاه فرهنگی است که خود عامل اصلی تخریب فرهنگ شده است.
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ - ۲۱:۲۹
بسیج عشایر خوزستان/
بسیج عشایر: به همت شورای امر به معروف ونهی ازمنکر حوزه عشایری شوش استان خوزستان، نمایشگاه دجال واره با هدف روشنگری برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۲:۱۱
ماهواره واقعا گنداب فسادی است که تیرهای زهرآگین خود را به سمت ملت ها و کشورها هدف گیری می کند.
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ - ۱۳:۳۲
ما به غیرت مشهوریم. نام غیرت که می‌آید، یاد لات های قدیم می‌افتیم – نه به عنوان لات های سوسول امروز- که ناموس و خواهر و مادر و مملکت برای شان ارزش داشت. اسم غیرت که می‌آید، همه یاد دخترانی می‌افتیم که از ترس برادر یا پدرشان جرات این را نداشتند که پا را از خانه بیرون بگذارند.
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ - ۱۱:۲۵
برنامه‌هایی در ۱۴۰ شبکه ماهواره‌ای با ۲۷۰۰ قسمت
آنچه که در این سریال های ماهواره ای قابل توجه است آن است که در اکثر این سریال ها نقش اول به زنان اختصاص داده شده است و یا نقش کلیدی در این سریال ها به زنان تعلق دارد.

صفحات