۲۰۱۸/۱۱/۰۴ - ۰۸:۳۳
ملت استکبارستیز و شکست‌ناپذیریم
این راز مرگ بر امریکای مردم ایران است، نشانه‌ای از نفرت برای دولت امریکا و نه هراس و نه خطاب به مردم امریکا. ۱۳ آبان تا وقتی که دشمنی‌های دولت امریکا با مردم ایران تمام نشود، همچنان روز «مرگ بر امریکا» است.
۲۰۱۲/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۷
این مردمان افرادی شاد وسرزنده هستند و تمام مراسم ملی و مذهبی ایران را محترم شمرده و در میدانها به رقص و شادمانی در جشنها می پردازند ( در مواقع جشنها )
۲۰۱۲/۱۲/۲۳ - ۱۵:۰۵
فرهنگ و آداب و رسوم ایل قـشقـایی (قسمت ۱)
قشقائی یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران زمین است
۲۰۱۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۳
دیگی ،غذای عشایری
۲۰۱۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۵۲
آداب و رسوم عشایری
۲۰۱۲/۱۲/۱۰ - ۱۱:۳۱
غذای لذیذ عشایری
۲۰۱۲/۱۲/۱۰ - ۱۱:۲۸
نهضت های مردمی چادگان ، سوسنگرد و حومه
۲۰۱۲/۱۲/۱۰ - ۱۱:۲۶
آداب و رسوم عشایری

صفحات