ماموریت گشت‌های امنیتی محله محور بسیج به گشت‌های سلامت محله تغییر یافت

دوشنبه, 01/25/1399 - 02:41
ماموریت گشت‌های امنیتی محله محور بسیج به گشت‌های سلامت محله تغییر یافت
کاور ویدیو
ماموریت گشت‌های امنیتی محله محور بسیج به گشت‌های سلامت محله تغییر یافت