ماموریت گشت‌های امنیتی محله محور بسیج به گشت‌های سلامت محله تغییر یافت

د., 04/13/2020 - 02:41
ماموریت گشت‌های امنیتی محله محور بسیج به گشت‌های سلامت محله تغییر یافت
کاور ویدیو
ماموریت گشت‌های امنیتی محله محور بسیج به گشت‌های سلامت محله تغییر یافت