رزمایش مومنانه ولبیک به فرمان ولی فقیه

سه شنبه, 02/23/1399 - 08:44
رزمایش مومنانه ولبیک به فرمان ولی فقیه

شهربابک   ادامه رزمایش مومنانه و لبیک به فرمان ولی امر مسلمین توسط حوزه مقاومت بسبج عشایری حوزه ثارالله  در بین افراد نیازمند شهر دهج و دهسنان خبر