کوچ بهاره عشایر بصورت مکانیزه توسط سپاه انجام خواهد شد.

سه شنبه, 02/23/1399 - 08:47
کوچ بهاره عشایر بصورت مکانیزه توسط سپاه انجام خواهد شد.

کوچ بهاره عشایر بصورت مکانیزه توسط سپاه انجام خواهد شد.
سرهنگ پاسدارهادی محمدی مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه ثارالله استان درگفتگوباخبرنگارعشایرکرمان گفت
در راستای خدمت رسانی به عشایر، با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و  وجود مشکلات کوچ سنتی که عشایر از مسیرهای مختلف وحاشیه شهرها عبور میکردند و احتمال ابتلاء عشایر به این ویروس وجود داشت، لذا جهت  پیشگیری از آلودگی های احتمالی کوچ بهاره عشایر توسط سپاه ثارالله استان کرمان درتعامل باادارات کل امورعشایرجنوب وشمال استان بصورت مکانیزه و ماشینی انجام خواهد شد.