کوچ بهاره عشایر کرمان بصورت مکانیزه توسط بسیج عشایری سپاه ثارالله استان کرمان آغاز شد.

دوشنبه, 02/29/1399 - 09:45
کوچ بهاره عشایر کرمان بصورت مکانیزه توسط بسیج عشایری سپاه ثارالله استان کرمان آغاز شد.

کوچ بهاره عشایر کرمان بصورت مکانیزه توسط بسیج عشایری سپاه ثارالله استان کرمان آغاز شد.
سرهنگ پاسدارهادی محمدی مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه ثارالله استان درگفتگو با خبرنگار عشایر کرمان گفت:
در راستای برگزاری کنگره ملی ده هزار شهید عشایر کشور خدمت رسانی به جامعه عشایری ادامه دارد. ایشان افزود: با توجه به تاخیر افتادن کوچ بهاره عشایر در اثر شیوع ویروس منحوس کرونا بمنظور پیشگیری از آلودگی های احتمالی کوچ بهاره عشایر توسط سپاه ثارالله استان کرمان از امروز 25 اردیبهشت اغاز گردیده است و عشایر متقاضی دریافت خدمات با مراجعه به حوزه های مقاومت عشایری نام نویسی نمایند.