مرحله چهارم رزمایش کمک مومنانه در مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر

شنبه, 03/10/1399 - 08:33
مرحله چهارم رزمایش کمک مومنانه در مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر

مرحله چهارم رزمایش کمک مومنانه در مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری با تهیه و توزیع 1500 بسته معیشتی و 200 بسته بهداشتی در مناطق عشایری استان آغاز شد.