گزارش صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری از نشست مواسات و خدمت مومنانه ناحیه عشایری

شنبه, 03/31/1399 - 13:28
گزارش صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری از نشست مواسات و خدمت مومنانه ناحیه عشایری
کاور ویدیو
مواسات

گزارش صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و  بختیاری از نشست مواسات و خدمت مومنانه جهت رسیدگی به مشکلات مردم عشایر منطقه چغاخور که به همت و تدبیر ناحیه مقاوت بسیج عشایری استان تشکیل شد.