برگزاری اردوی جهادی هفت روزه و ساخت مسکن مددجویان گروه جهادی شهید همت معدن

سه شنبه, 06/18/1399 - 08:55
برگزاری اردوی جهادی هفت روزه و ساخت مسکن مددجویان گروه جهادی شهید همت معدن

 اردوی جهادی هفت روزه و ساخت مسکن مددجوان توسط گروه جهادی شهید همت معدن حوزه مشایخ ناحیه عشایری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.