مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه عشایری اصلاندوز معرفی شد

چ, 06/26/1399 - 09:51
مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه عشایری اصلاندوز معرفی شد