برگزاری رزمایش دفاع از مقر در حوزه مقاومت بسیج عشایری دیناران

شنبه, 08/24/1399 - 10:24
برگزاری رزمایش دفاع از مقر در حوزه مقاومت بسیج عشایری دیناران

رزمایش دفاع از مقر در حوزه مقاومت بسیج عشایری دیناران استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.