رزمایش خدمت مومنانه در منطقه عشایری میهه به روایت تصویر

چ, 10/17/1399 - 13:02
رزمایش خدمت مومنانه در منطقه عشایری میهه به روایت تصویر

در ادامه رزمایش خدمت مومنانه در مناطق عشایری استان  3 پروژه مسکن مددجویان امداد در منطقه عشایری میهه افتتاح شد.

با حضور فرمانده و مسئول نمایندگی ناحیه عشایری سه واحد مسکونی مددجویان در شهرک میهه افتتاح و مشکلات مردم این منطقه بررسی شد.