غرس نهال به یاد شهدا در ناحیه عشایری استان چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر

د, 12/25/1399 - 10:20
غرس نهال به یاد شهدا در ناحیه عشایری استان چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر

 

در استقبال از کنگره ملی ده هزار شهید جامعه عشایری کشور و 460 شهید عشایر استان در مناطق عشایری استان به منظور ترویج کاشت نهال و زنده نگه داشتن یاد شهدا، یه یاد هر شهید یک نهال درخت کاشته شد.