این مطلب ۲۳۱۴۵ بار خوانده شده

درباره ما

سازمان بسیج عشایری کشور

تبلیغات

حدیث هفته

با آمرزش خواهی و استغفار خود را معطر کنید تا بوی گناه شما را رسوا نکند.

امالی طوسی ص۳۷۲