دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان

ش, 08/27/1396 - 13:30
دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر از سيستان و بلوچستان؛ سران و معتمدين طوايف و اعضاء ستاد هفته بسيج استان با نماينده ولي فقيه و امام جمعه معزز استان سيستان و بلوچستان ديدار کردند.

دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان
دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان
دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان
دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان
دیدار سران و معتمدين طوايف استان سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه در استان