گزارش تصویری خدمات رسانی به عشایر آذربایجان شرقی

س., 08/07/2018 - 14:12
گزارش تصویری خدمات رسانی به عشایر آذربایجان شرقی

به گزارش خبر نگار بسیج عشایری استان آذربایجان شرقی، عملیات خدمات رسانی به عشایر آغاز شد.

گزارش تصویری خدمات رسانی به عشایر آذربایجان شرقی
گزارش تصویری خدمات رسانی به عشایر آذربایجان شرقی
گزارش تصویری خدمات رسانی به عشایر آذربایجان شرقی
گزارش تصویری خدمات رسانی به عشایر آذربایجان شرقی