نهمین شب شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور در شیراز برگزار گردید

شنبه, 06/30/1398 - 23:27
نهمین شب شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور در شیراز برگزار گردید
نهمین شب شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور در شیراز برگزار گردید