ترويج فرهنگ‌ديني سريع‌ترين راه مقابله با شبيخون فرهنگي

یکشنبه, 10/14/1393 - 08:39
ترويج فرهنگ‌ديني سريع‌ترين راه مقابله با شبيخون فرهنگي
ترويج فرهنگ‌ديني سريع‌ترين راه مقابله با شبيخون فرهنگي
شبكه‌هاي ماهواره‌اي بخصوص شبكه‌هاي فارسي‌زبان با چند هدف عمده به فرهنگ غني و تمدن ساز ما حمله ور شده‌اند.
ماهواره كه به خودي خود ابزاري مناسب جهت گسترش ارتباطات سالم مي باشد، متاسفانه به دست آلوده قدرت طلبان و استعمارگران به وسيله اي جهت استيلا و سلطه فرهنگي بدل شده است.

امروزه با گسترش بي حد و حصر فن اوري اطلاعات و ارتباطات كه مظهر آن همان اقمار مصنوعي مي باشد، تهاجم فرهنگي به مسئله اي جهاني تبديل گرديده است و اين ابتلاي جهاني، بسياري از كشورها را به چاره انديشي وا داشته است و حتي انديشمندان و روشنفكران كشورهاي غير اسلامي نيز نسبت به امحاء فرهنگ كشور خود در برابر فرهنگ ماهواره اي، دغدغه خاطر دارند و در مواجهه با اين پديده ساختارشكن، خود را مسئول مي دانند.

ناگفته پيداست كه حجم، سطح و ضريب اين مخاطرات ماهواره اي در كشور ما به مراتب نسبت به ساير كشورها بيشتر و حادتر مي باشد، زيرا ايران به عنوان كشوري كه تجربه انقلابي مردمي را دارا مي باشد و در طول سه دههه از حيات خود، بر آرامان هاي قدسي و ديني، پاي مي فشاردف مسلماً براي قدرت هاي طماع بين المللي خطر آفرين است و آنان را در تحقق تهاجم فرهنگي، توسط رسانه هاي ماهواره اي، ناكام مي گذارد.

بنابر اين ايران به عنوان يكي از كانون هاي مورد تهاجم آنان مطرح مي باشد بي گمان اين مسئله، بايد مسئولان و روشنفكران جامعه ما را در انجام رسالت فرهنگي خود در پاسداري از آرمان ها و مقابله با تهاجمات فرهنگي، راسخ تر و استوارتر سازد.

البته ماهواره ها به خودي خود ابزاري مناسب جهت گسترش ارتباطات سالم و برقراري زمينه تبادل معاني و مفاهيم مي باشد، اما دريغ كه اين ابزار كار آمد به دست آلوده قدرت طلبان، به وسيله اي جهت استيلا و سلطه فرهنگي بدل گرديده است و همانطور كه بيان شد در رويارويي با اين پديده، لزوم ارائه راهكارهاي علمي و تخصصي توسط صاحب نظران، بيش از پيش احاس مي گردد. به اين منظور ابتدا پاره اي از آسيب هاي اجتماعي ناشي از تخريب ماهواره اي ارائه مي گردد.

آسيب هاي ماهواره

مسخ فرهنگ جهانيان و ديكته نمودن الگوها و هنجارهاي تهاجمي، توسط رسانه هاي غربي

تحقير سنت هاي ملي و تعظيم فرهنگ بيگانه

تخريب هويت ملي

تلاش در جهت ترويج فرهنگ برهنگي

افزايش جرايم توسط نمايش تصاوير خشونت بار و نزاع و كشتار

تكنيك زدگي و حاكميت تكنيك در زندگي اجتماعي

تغيير و تخريب معاني و مفاهيمي همچون آزادي عقيده، آزادي بيان، حقوق بشر و ...

تهي شدن زبان و ادبيات ملي از زيبايي هاي خاص خود

تغيير گفتمان ملي توسط بيگانه و طرح مسائل انحرافي در توسعه پايدار كشور

آموزش و جذاب جلوه دادن تفريحات ناسالم براي جوانان

ترويج مد گرايي و ارائه مدهاي آرايشي و پوششي نا بهنجار

القاي شكاف ميان مردم و حاكميت

ارائه اخبار و اطلاعات ناروا و تحريف اخبار و شايعه پراكني

بزرگ نمايي نقاط ضعف و بي اهميت جلوه دادن نقاط قوت كشورهاي مورد نظر

تلاش باري خلق هيجانات كاذب و خلق آرمان هاي عوام فريب

تزلزل بنيان اخلاقي خانواده و اتلاف وقت

از بين بردن روحيه اعتماد به نفس و ايجاد باورهاي نهيليستي و پوچ انگارانه ميان جوانان

گسترش فرهنگ مصرف و عدم تمايل به اقدامات خلاقانه و ....

راهكارهاي مقابله با ماهواره

حال به منظور پيشگيري از گسترش ماهواره ها و جلوگيري از تبعات ويرانگر آن، راهكارهاي ذيل قابل ارائه مي باشد:

1-پر كردن اوقات فراغت خانواده ها و به ويژه جوانان، از طريق رسانه هاي ملي و صدا و سيما و كاهش حجم خلاء برنامه هاي رسانه هاي داخلي

2- اطلاع رساني و اگاه سازي عموم مردم و بالاخص والدين و جوانان از آسيب هاي ناشي از ماهواره

3-فراهم ساختن زمينه هاي فني لازم جهت استفاه از برنامه هاي مطلوب و سالم ماهواره اي

4- همسويي و هم انديشي ساير نهادها و موسسات و ارگان هاي ذي ربط، در خصوص تصميم گيري، برنامه ريزي و اجراي قانون يكپارچه در ارتباط با ماهواره

5- استفاده از روش هاي فيلترينگ جهت محدود سازي برخي شبكه هاي مخاطره آميز ماهواره اي

سريع‌ترين روش مقابله با ماهواره ترويج فرهنگ ديني است

سريع‌ترين روش، ترويج فرهنگ ديني باشد. هر‌چقدر فرهنگ غني و گسترده ديني‌مان را در قالب عمل بزرگان و نخبگان جامعه ترويج بدهيم و دستگاه‌هاي تبليغي هم دغدغه‌شان دنبال كردن ترويج فرهنگ ديني باشد، مي‌توانيم انحرافات فرهنگي جامعه‌مان را تا حد زيادي معالجه و حتي خنثي بكنيم، اما اگر تمركز و نگراني ما روي چيز ديگري غير از ترويج فرهنگ ديني باشد ما موفقيتي به دست نخواهيم آورد. اين اقدام راه‌حل اصلي است در حالي كه در كنار ترويج فرهنگ ديني لازم است به راه حل اقدام انتظامي و قضايي به عنوان راهكاري مكمل هم توجه داشته باشيم. در باب بحث تجهيزات ماهواره‌اي و جمع‌آوري آن لازم است توجه داشته باشيم كه ممكن است نيروي انتظامي نتواند خيلي به اين بخش وارد شود چراكه قبل از اين كار لازم است ما مشاهده بكنيم كه بخش‌هاي فني و سيستم‌هاي داراي كارايي و توان ايجاد اختلال در زمان‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت تا چه اندازه مي‌توانند كار يا اقدامي انجام بدهند اما در مواجهه با منتشر شدن ويروس بي‌حجابي و بدپوششي در جامعه طبيعتاً اقدامات انتظامي و قضايي مي‌تواند كارگشا باشد ولي در بحث ماهواره‌ها با توجه به گستردگي اين مسئله شايد ديگر اقدام مناسبي به نظر نرسد. از طرفي هم بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه برخي از نقاط دوردست و دور افتاده مجبورند براي دريافت كانال‌هاي مختلف تلويزيوني از دستگاه گيرنده ماهواره‌اي استفاده كنند. به دليل همين گستردگي و تفاوت داشتن استفاده از ماهواره به نظر مي‌رسد برخورد فني و ايجاد اختلال در امواج شبكه‌هاي ماهواره‌اي كه با هدف تخريب و انهدام بنيان خانواده و استحاله فرهنگي جامعه اسلامي ايراني كشورمان ايجاد شده‌اند، بسيار بهتر و شدني‌تر از برخورد انتظامي باشد.
اين استاد دانشگاه و فعال فرهنگي در زمينه نقش رسانه ملي در مواجهه و مقابله با برنامه‌هاي مخرب ماهواره‌اي و دوري و واكسينه كردن جامعه از آسيب و خطرات برنامه‌هاي ضداخلاقي و ضدديني ماهواره‌ها تا چه اندازه‌اي است، اظهار مي‌دارد: واقعيت اين است كه صدا و سيما يا همان رسانه ملي قطعاً مي‌تواند با اقدامات خوب، كارشناسي، سنجيده و مطابق با سليقه و فرهنگ جامعه، مردم را از برنامه‌هاي ماهواره بي‌نياز كند اما متأسفانه بنده به فضاي فعلي صداو سيما اميدي ندارم.


رسانه ملي همپاي خانواده‌ها در مقابله با ماهواره

در مواجهه و مقابله با برنامه‌هاي ماهواره‌اي لازم است خانواده‌ها راه‌ها و اسباب يك زندگي شادمانه و پر از طراوت همراه با رعايت موازين اخلاقي و ديني را به فرزندان‌شان آموزش بدهند. اين بحث چيزي نيست كه به تنهايي بر عهده خانواده‌ها و والدين باشد، بلكه عوامل ديگري همچون دستگاه‌ها و سازمان‌هاي فرهنگي داراي مسئوليت به همراه رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي هر كدام به فراخور وظايف و مسئوليتشان لازم است به اين بحث ورود كنند، به طور مثال رسانه ملي كه همانند خانواده و والدين يكي از اصلي‌ترين مسئوليت‌ها را دارد بايد تلاش كند با ساخت و توليد فيلم‌ها، سريال‌ها و برنامه‌هاي جذاب، مخاطب‌پسند و سرگرم‌كننده به جذب مخاطب و جلوگيري از سوق يافتن آنها به سمت برنامه‌هاي مخرب ماهواره‌اي اقدام كند. از طرفي لازم است كه الگوهاي ديني و ملي را كه به وفور در كشور ما وجود داشته و دارند به نوجوانان و جوانان جامعه معرفي كنيم. چه اينكه اين كوتاهي در ارائه و معرفي الگوهاي رفتاري به جامعه سبب مي‌شود تا الگوهاي خيالي و دروغين پر از مفسده رسانه‌ها و فيلم‌هاي غربي تبديل به الگوهاي رفتاري نسل آينده‌ساز كشورمان خواهند شد. در پايان لازم است به يكي از استدلال‌هاي بلاوجه و غيرمرتبطي كه گاه از جانب مردم عادي و حتي برخي از مسئولان درباره لزوم مبارزه و مقابله با اثرات مخرب ماهواره ابراز مي‌شود را بازگو كنيم. ايامي در دهه 70 كه «ويدئو» به عنوان يك پديده جديد وارد زندگي اكثر مردم شده بود، كساني كه دغدغه دين و دينداري خود و جامعه‌شان را داشتند، شعاري را روي ديوارهاي شهر مي‌نوشتند. شعار اين بود:«ويدئو دعوت فاحشه غرب است به منازل». سال‌ها بعد كه دستگاه‌هاي گيرنده ديجيتال به بازار آمد، صحبت از ماهواره هم شروع شد و برخي افراد در پاسخ به اعلام نگراني از ورود ماهواره به زندگي مردم و تخريب باورهاي ديني و ارزش‌هاي فرهنگي و شرعي مي‌گفتند جامعه به آن عادت مي‌كند، همانطوري كه به ويدئو عادت كردند و فرهنگ درست استفاده كردن از آن را ياد گرفتند! اينجا يك نكته اساسي به عمد يا به سهو ناديده گرفته مي‌شود و آن اينكه در بحث ويدئو و محتواي فيلم‌هاي ويدئويي «اختيار» با شخص مخاطب بود كه چه فيلمي را انتخاب كند و ببيند اما درباره ماهواره اينچنين نيست چراكه هر فيلم يا سريالي كه صاحبان و رؤساي اصلي آن(كساني مثل روبرت مرداك يهودي صهيونيست معروف و مشهور به سلطان رسانه) اراده كنند، مخاطب مي‌بيند و اين «عدم اختيار» مهم‌ترين مانع در تداخل بحث راجع به ويدئو و ماهواره است كه متأسفانه برخي از مسئولان بسيار عوامانه با آن برخورد مي‌كنند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.