گذر مبدا به مقصد عشایر خراسان شمالی با چراغ خطر/تحصیل دختران عشایر استان محصور تابوی طایفه ای

ش., 06/23/2018 - 00:42
گذر مبدا به مقصد عشایر خراسان شمالی با چراغ خطر/تحصیل دختران عشایر استان محصور تابوی طایفه ای
گذر مبدا به مقصد عشایر خراسان شمالی با چراغ خطر/تحصیل دختران عشایر استان محصور تابوی طایفه ای
تخریب ایل راه های عشایر استان موجب شده است تا جامعه عشایری استان از مبدا به مقصد ( قشلاق- ییلاق و بالعکس ) کوچ مکانیزه انجام دهند و این کوچ مکانیزه، کوچ زودرس را به همراه دارد همچنین میان بندهای آنان نیز که همان اتراق گاه های بین مبدا و مقصد هستند نیز تصرف شده اند که این جامعه در هنگام کوچ بین مبدا و مقصد سردرگم می مانند.

به گزارش عصر اترک، با توجه به اینکه بخشی از مسیر ایل راه های عشایری استان توسط کشاورزان برای کشت محصول تصرف شده و بخشی دیگر از ایل راه های آنان توسط اداره کل راه و شهرسازی در روند اجرای عملیات راهسازی مورد تصرف قرار گرفته اند همچنین میان بندهای عشایری در خراسان شمالی مثل تخته ارکان، قره میدان و گرماب به علل مختلف تصرف شده اند، در حال حاضر این تصرفات به مهمترین دغدغه های جامعه عشایر استان تبدیل شده اند و آنان خواهان باز پس گیری سهم خود از این جغرافیا و رفع این تصرفات هستند.

در بخش دوم از این میز گرد، پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک بررسی وضعیت ایل راه ها و میان بندهای عشایر استان همچنین امکانات فراهم شده برای تحصیل فرزندان آنان در مناطق ییلاقی و قشلاقی را با حضور رضا روشن ضمیر معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایری خراسان شمالی، محمد قنبرزاده رئیس بسیج عشایر خراسان شمالی همچنین محمدی بریمانلو سر طایفه عشایر بریمانلوی خراسان شمالی و محمدی مدیر عامل یک شرکت تعاونی عشایر خراسان شمالی را به بحث گذاشت که در این مصاحبه می خوانید.

 

 آقای بریمانلو( سر طایفه این بریمانلو از جامعه عشایری خراسان شمالی )مهمترین دغدغه حال حاضر جامعه عشایری استان چیست؟

تصرف ایل راه ها و میان بندها.

چندین سال است که به علت این تصرفات، عشایر استان در هنگام کوچ و جابجایی احشام خود با مشکل تردد از کنار جاده ها روبرو هستند و حتی نیروی انتظامی هم عشایر را در هنگام عبور دام ها از کنار جاده ها جریمه می کند.

 

آقای محمدی ( مدیر عامل یک شرکت تعاونی عشایری و از خانواده عشایری طایفه ایل بریمانلو ) نظر شما در این باره چیست؟

مسیر ایل راه های عشایری استان با تصرفات کشاورزان برای کشت محصول در اراضی، تصرف شده اند همچنین اداره کل راه و شهرسازی هم در روند عملیات راهسازی به حریم ایل راه های عشایری توجهی نکرده اند و عشایر استان به این علل، ایل راه های خود را از دست داده اند.

موضوع دیگر اینکه، میان بندهای عشایری در خراسان شمالی مثل تخته ارکان، قره میدان و گرماب تصرف شده اند ( تخته ارکان به تصرف سایت اداری مرکز استان درآمده، قره میدان به زیر بار کشت محصول رفته و میان بند گرماب هم قرق شده است).

 

آقای روشن ضمیر، (معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایری خراسان شمالی ) اداره کل امور عشایری استان برای احقاق حق جامعه عشایری استان برای رفع تصرفات چه اقدامی را انجام داده است؟

تخریب ایل راه ها موجب شده اند تا جامعه عشایری استان از مبدا به مقصد ( قشلاق- ییلاق و بالعکس ) کوچ مکانیزه انجام دهند یعنی آنان، دام های خود را با کامیون جابجا کنند که این کوچ مکانیزه، کوچ زودرس را به همراه دارد و هنگامیکه آنان کوچ زودرس انجام می دهند هنوز مرتع به لحاظ رویشی آماده پذیرش زودهنگام آنان نیست، همچنین میان بندهای آنان نیز که همان اتراق گاه های بین مبدا و مقصد هستند نیز تصرف شده اند که این جامعه در هنگام کوچ بین مبدا و مقصد سردرگم می مانند.

در همین راستا، اداره کل امور عشایری استان به همراه اداره کل منابع طبیعی استان برای رفع این مشکلات، به مطالعه و نقشه برداری از ایل راه های سطح استان ورود کرده اند تا در زمینه ساماندهی کوچ عشایر استان، این نقشه های تهیه شده ملاک عمل قرار بگیرند.

 

آقای روشن ضمیر، در تدوین سند آمایش سرزمینی استان خراسان شمالی آیا به حریم ایل راهی و میان بندی عشایر در استان توجه شده است؟

در هنگام تدوین این سند دغدغه های جامعه عشایری استان را به مسئولان امر انتقال دادیم.

علاوه بر آن، در حال حاضر یک سند دیگری به نام سند راهبردی توسعه مناطق عشایری خراسان شمالی توسط سازمان مدیریت و برنامه استان در حال تدوین است که در این سند به دو دغدغه ایل راهی و میان بندی این جامعه توجه شده تا با اتخاذ راهکار بتوان رفع تصرفات را پیگیری کرد، با این وجود، به عقیده بنده این اقدامات انجام شه هنوز پاسخگوی کاهش دغدغه های این جامعه نبوده است.

البته این را هم بگویم که تدوین این سند کمک خواهد کرد تا بتوانیم اعتبارات بیشتری برای خدمت رسانی بیشتر به جامعه عشایری استان را دریافت کنیم.

 

آقای روشن ضمیر، آقای بریمانلو عنوان کردند که در هنگام کوچ چاره ای ندارند که احشام خود را از کنار جاده عبور دهیم که مشمول جریمه هم می شوند، عنوان کنید اداره کل امور عشایری استان در هنگام کوچ چه کمکی به عشایر استان انجام می دهد تا ترددها، کم خطر یا بدون خطر داشته باشند؟

در هنگام کوچ عشایر، هماهنگی های لازم را با نیروی انتظامی انجام می دهیم تا آنان همکاری کنند که کوچی بدون خطر انجام شود.

همچنین بسیج امور عشایری استان نیز همیشه پای کار بوده است تا هماهنگی های بین دستگاهی میان ادارات ذی ربط را انجام دهد و بار مشکلات این جامعه در هنگام کوچ کمتر شوند.

علاوه بر آن، مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی نیز عضو کارگروه شورای عشایری استان است و این دفتر هر ساله قبل از آغاز کوچ عشایر، نامه ای را برای معاونت سیاسی امنیتی استانداری ارسال می کند تا هماهنگی های لازم میان فرمانداری ها و نیروی مرزبانی استان انجام شوند که شرایط برای برقراری امنیت در کوچ عشایر مهیا شود.

 

آقای بریمانلو آیا از کارکرد شرکت های تعاونی عشایری استان برای دریافت خدمت رضایت دارید؟

با توجه به اینکه در حال حاضر جامعه عشایری استان با بحران خشکسالی روبرو است، انتظار داریم که با اعطای تسهیلات کمک کنند تا اقتصاد عشایر استان جان بگیرد.

 

آقای محمدی وضعیت کنونی شرکت های تعاونی عشایر استان چگونه است؟

سال گذشته به هر شرکت تعاونی عشایر استان مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار داده شد تا به عنوان تسهیلات به اعضای این شرکت ها داده شود، اما به عقیده بنده علاوه بر این اینکه این مبلغ کم بود همچنین در ازای آن از اعضا وثیقه ملکی خواسته شده بود که تمامی خانواده های عشایری استان این وثیقه را در اختیار ندارند.

 

آقای روشن ضمیر پاسخ نهاد شما به این دغدغه چیست؟

شرکت های تعاونی عشایری، شرکت های غیر دولتی هستند که این اداره کل ناظر بر عملکرد آنان است و این اداره کل برای خدمت رسانی هر چه بهتر و بیشتر آنان فقط می تواند راهکار ارائه دهد.

در عین حال، چند سال است که این اداره کل نسبت به فروش انبارهای خود به صورت اقساط به این شرکت های تعاونی برای بهبود در شرایط خدمت رسانی شان اقدام کرده است.

 

آقای بریمانلو دختران و پسران جامعه عشایری استان برای تحصیل از چه امکاناتی برخوردار شده اند؟

بعضی از خانواده های عشایری استان در بعضی از شهرهای استان خانه دارند که فرزندان دختر و پسر آنان برای تحصیل به شهر می آیند و آنانیکه در شهرها خانه ندارند در مدارس عشایری تحصیل می کنند که معلم ها به این مدارس به راحتی رفت و آمد می کنند.

 

آقای قنبرزاده ( رئیس بسیج عشایر استان ) در مورد امکانات آماده سازی شده برای تحصیل دختران و پسران جامعه عشایری استان توضیح دهید؟

امکان تحصیل از اول تا پنجم ابتدایی برای فرزندان این خانواده ها فراهم شده است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد همچنین در مقطع متوسطه یک هم تقریبا دبیرستان های شبانه روزی برای تحصیل پسران جامعه عشایری فراهم است.

علاوه بر آن، در مناطق قشلاق گاهی هم برای تحصیل دختران جامعه عشایری استان در مقطع متوسطه یک امکان تحصیل فراهم شده است.

اما یک مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد آن است که باور عشایر اجازه نمی دهد تا دختر عشایر بیش از پنجم ابتدایی تحصیل کند، با این وجود، با تلاش های انجام شده خوشبختانه این تفکر شکسته شد و این خانواده ها به تحصیل دختران خود تا پایه متوسطه یک رضایت داده اند.

 

آقای روشن ضمیر اداره کل امور عشایری استان برای ادامه تحصیل فرزندان خانواده های عشایری استان چه اقداماتی را در دستور خود قرار داده است؟

در آخرین جلسه شورای دانش آموزی استان پیشنهاد شد که یک کارگروه شتاب بخشی به سطح سواد جامعه عشایری در استان تشکیل شود که عملی شدن این پیشنهاد در حال پیگیری است.

علاوه بر این، طرح ویژه سواد آموزی توسط آموزش و پرورش استان تدوین شده است تا 20 مربی این نهاد، آموزش ببینند تا آنان برای دختران جامعه عشایری استان به صورت ویژه دوره آموزش برگزار کنند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)