عشایری

جلسه برگزاری کنگره 10000 شهید جامعه عشایری کشور (استان خراسان شمالی)

Submitted by admin-khsh on 05/26/2019 - 11:12

جلسه برگزاری کنگره 10000 شهید جامعه عشایری کشور جهت بررسی ابعاد مختلف کنگره در استان خراسان شمالی با حضور قنبرزاده مسئول سازمان بسیج عشایری استان برگزار گردید.