این مطلب ۵۱۴ بار خوانده شده

تصرف ایلراه ها بلای جان و مال عشایر

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری، قنبرزاده مسئول سازمان بسیج عشایری خراسان شمالی، سالانه چندین تصادف بین دام های عشایر با وسایل نقلیه به علت از بین رفتن ایلراه ها و تصرف حریم جاده توسط کشاورزان اتفاق می افتد. وی تصریح کرد: سازمان بسیج عشایری سالانه در این خصوص جلسات و هماهنگی لازم با ناجا و راهو انجام می دهد، اما باتوجه به تصرف ایلراه ها توسط کشاورزان و دستگاه های دولتی لازم است این مسئله از سوی استانداری به صورت جدی پیگیری شود. قنبرزاده گفت: سازمان بسیج عشایری با تشکیل اکیپ امنیت کوچ در نقاط حادثه خیزسعی بر کاهش حوادث دارد.

این مطلب ۱۹۴ بار خوانده شده

خشکسالی در حال خشکاندن ریشه عشایر خراسان شمالی

به گزارش بسیج عشایر؛ زندگی عشایر با طبیعت عجین شده است. هرزمان باران ببارد و حال طبیعت خوب باشد، زندگی به کام عشایر است و اگر دیو خشک‌سالی بر طبیعت سایه اندازد، بر زندگی عشایر همچون زمین ترک می‌افتد. مثل این روزها که خشک‌سالی گلوی طبیعت را فشرده تا نفس عشایر خراسان شمالی به شماره افتد.