خسارت طوفان

طوفان، سرپناه ۲۳ خانوار عشایر خراسان شمالی را کاملا تخریب کرد

Submitted by admin-khsh on 09/22/2018 - 11:34

رئیس بسیج عشایری خراسان شمالی:طوفان، سرپناه ۲۳ خانوار عشایر خراسان شمالی را کاملا تخریب کردرئیس بسیج عشایری خراسان شمالی با اشاره به خسارت دیدن عشایر استان از تندباد روز گذشته گفت: سرپناه ۲۳ خانوار عشایری مستقر در اسفراین کاملاً تخریب شد.نوروز محمد قنبرزاده در مصاحبه با خبرنگار فارس در بجنورد با اشاره به وقوع تندباد و باران در منطقه شهرستان اسفراین خراسان شمالی اظهار کرد: این طوفان با گذر از شهرستان میامی سمنان، عصر روز گذشته به منطقه دهنه اجاق اسفراین رسید و خسارت‌هایی را به عشایر وارد کرد.وی از تحت تأثیر قرار گرفتن ۴۰ خانوار عشایری مستقر در دهنه اجاق و حاشیه شهر اسفراین خبر داد و افزود: س