واکسیناسیون بیش از ۱۰۰۰ دام سبک منطقه عشایری باباهر دهستان قایدرحمت شهرستان خرم آباد علیه بیماری های دامی

یکشنبه, 04/09/1398 - 01:20
واکسیناسیون بیش از ۱۰۰۰ دام سبک منطقه عشایری باباهر دهستان قایدرحمت شهرستان خرم آباد علیه بیماری های دامی
کاور ویدیو
واکسیناسیون بیش از ۱۰۰۰ دام سبک منطقه عشایری باباهر دهستان قایدرحمت شهرستان خرم آباد علیه بیماری های دامی