آدرس سایتhttp://ashayer.org/story/29784/ورنی؛-هنر-دست-عشایر-با-دو-قرن-قدمت-ظرفیتی-مهم-برای-ایجاد-اشتغال
عنوانورنی؛ هنر دست عشایر با دو قرن قدمت ظرفیتی مهم برای ایجاد اشتغال
Refererhttp://ashayer.org/‎
تاریخس, ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - ۱۰:۱۷
کاربرکاربر میهمان
آي پي۱۷۲.۱۹.۱۱۵.۳
مرورگر کاربرMozilla/5.‎0 (Windows NT 6.‎1;‎ Win64;‎ x64) AppleWebKit/537.‎36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.‎0.‎3239.‎132 Safari/537.‎36

تبلیغات

حدیث هفته

کمال علم، عمل کردن به مقتضاى آن است.