ادامه رزمایش مواسات و خدمت مومنانه در دهستان دیناران

ی, 07/11/1400 - 09:56
ادامه رزمایش مواسات و خدمت مومنانه در دهستان دیناران
کاور ویدیو

رزمایش مواسات و خدمت مومنانه در دهستان دیناران با حضور فرمانده محترم سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام استان برگزار شد.

🎥 گزارش فعالیت‌های بسیج ناحیه عشایری در راستای محرومیت‌زدایی در دهستان دیناران شهرستان اردل از جمله افتتاح مسکن محرومین، کانال کشی آب، مواسات، تقویت خدمات بهداشتی و ...