برگزاری مراسم سالگرد سردار دلها در مدارس عشایری خراسان رضوی

ج, 10/16/1401 - 21:43
برگزاری مراسم سالگرد سردار دلها در مدارس عشایری خراسان رضوی
مراسم سالگرد سردار دلها مدارس عشایری خراسان رضوی
دل نوشته دانش آموزان عشایر برای سردار دلها

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری استان خراسان رضوی همزمان با سالگرد شهادت سردار دلها  در سراسر مدارس عشایری استان خراسان رضوی ضمن نواختن زنگ مقاومت مراسم سالگرد  شهید سلیمانی سردار مدافع مظلومان عالم برگزار گردید.
در این مراسم علاوه بر سخنرانی و جهاد تبیین مسابقات مختلف از قبیل دل نوشته ،نقاشی و...با موضوع سردار دلها برگزار گردید .